halogenovanje diena

Acetofenon's picture

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 = CH(Br)-CH=CH-CH-Br

Jel može objašnjenje zašto se ovako formira dvostruka veza u proizvodu reakcije?

milicaradenkovic's picture

Zato sto kod butadiena veze nisu ni dvostruke ni proste nego intermedijerne. Tu su ugljenikovi atomi vezani izmedju sebe sp2 vezama sp2-sp2 a preko sigma veze su vezani za atome vodonika sp2-s.

Acetofenon's picture

hvala :)