Razrjedjivanje rastvora

Adisa's picture

Treba pripremiti 50 ml 9% rastvora NaCl gustine  1005 g/l. A) izracunati masu soli potrebnu za pripremu rastvora

B) koliko vode treba dodati u navedeni rastvor da se dobije rastvor 0.9% gustine 1001 g/l. Izracunati masenu i kolicinsku koncentraciju.

Moze li mi neko pomoci pri rjesavanju ovog zadatka :)

buduci_student's picture

A)ρ=m/V

m=ρ*V=1.005g/cm3*50cm3=50.25g

ω=(mrasatvorene supstance/mrastvora)*100

mrastvorene supstance=(ω/100)*mrastvora=0.09*50.25g=4.52g

b)Uradi sama, bar pokusaj, jer je nas cilj da ti shavtis  ne mi da radimo zadatke a vi prepsujete. Sta ti tu nije jasno