Kisele i bazne osobine jedinjenja

Acetofenon's picture

Zašto su vodonici vezani za azot u etan-aminu bazni i zašto su kiseli u etan-amidu? Verujem da kiseonik u amidnoj grupi igra ključnu ulogu kod kiselosti amida, ali kako to može kada vodonici nisu vezani za njega? Ako može (brz xp) odgovor... hvala.