Relativna atomska masa

Mika Oficijalni Profil's picture

Odredite relativnu atomsku masu elementa, ako u 1 molu prirodne izotopske smese:
-4,74*1023 atoma ovog elementa ima ukupno 5,69*1024 neutrona
-6*1022 atoma ovog elementa ima ukupno 7,8*1023 neutrona
-6,6*1022 atoma ovog elementa ima ukupno 9,24*1023 neutrona

Jedan mol atoma ovog elementa sadrzi ukupno 7,2*1023 protona.

 

Azra00's picture

Moze li neko da uradi ovaj zadatak?

igorvasic's picture

Saberes atome ove, ovo u zadatku nisu minusevi nego teze

Dobiješ 6*10"23 atoma tj 1 mol

Saberes neutrone ima ih 7.394*10"24 neutrona podelis sa Na tj 12.3233 neutrona u molu

Ar je p+(e-)+n0=12+12,3233=24,3233