Konstanta ravnoteze

Mika Oficijalni Profil's picture

 На високим температурама водена пара се налази у равнотежи са усијаним гвожђем: Fe (s) + H2O (g) = FeO (s) + H2 (g).Одредите константу равнотеже за ову реакцију, ако равнотежна смеса на 900 оС садржи 86,1 % H2O и 13,9 % H2 (масених).

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 1.453 ?

Mika Oficijalni Profil's picture

Jeste.

milicaradenkovic's picture

Fe(s)+H2O(g)------------------>FeO(s)+H2(g)

Kp=p(H2(g))/p(H2O(g))

p(H2O)=n(H2O)*R*T/V

p(H2)=n(H2)*R*T/V

ako pretpostavimo da je R*T/V=const dobijas

Kp=n(H2)/n(H2O)

m(H2O)=86.1 g u 100 g rastvora a m(H2)=13.9 g u 100 g rastvora

n(H2O)=m(H2O)/Mr=86.1/18=4.783 mol

n(H2)=m(H2)/Mr=13.9/2=6.95 mol

Kp=6.95/4.783=1.453

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala!