Zadatak iz rastvora

Stefoo's picture

Rastvor kalijum-hlorida zapremine 24 cm3 i koncentracije 2,0 mol/dm3 razblažen je vodom tako da je ukupna zapremina novog rastvora iznosila 160 cm3. Izračunati koncentraciju soli u novom rastvoru.

MilaStefanovic's picture

c1*V1=c2*V2

c1=2,0 mol/dmV1=24cm3 V2=160 cm3

c2=0.3mol/dm3