Ia grupa

MARIJADCT's picture
MARIJADCT's picture

Da li nekomoze da mi objasni sledece reakcije:

1. Reakcija CsCl i  kalcijuma

2.Koje se soli stvaraju kada se kroz  rastvor NaOH propustaju sledeci glasovi: H2S,SO2 i CO2. Napisati sve tri reakcije.

Marija 96's picture

2CsCl+Ca--->CaCl2+2Cs

2NaOH+H2S--> Na2S+2H2O

ili NaOH+H2S---> NaHS+H2O

2NaOH+SO2---> Na2SO3+H2O

ili NaOH +SO2---> NaHSO3 (natrijum hidrogensulfit)

2NaOH +CO2-->Na2CO3 +H2O

ili NaOH+CO2---> NaHCO3(Soda bikarbona ili natrijum hidrogenkarbonat-)

 

MARIJADCT's picture

Hvala! ;)