Hemijska ravnoteža

Acetofenon's picture

U ravnotežnom sistemu N2 + O2 = 2NO2 (deltaH=+180.75kJ/mol), ravnoteža će se pomeriti u desno ukoliko se:

1. smanji temperatura

2. poveća pritisak

3. poveća zapremina

4. smanji koncentracija O2

5. poveća temperatura

Ima sličnog zadatka na forumu ali je tu - a ne +. Jel može objašnjenje?

milicaradenkovic's picture

Reakcija nije dobra

2NO+O2------------------>2NO2

Ja mislim da je resenje pod 2 kada se poveca pritisak ravnoteza ce se pomeriti ka manjem broju molova tj. u desno.  

Acetofenon's picture

Ta je reakcija koju sam ja napisao, i rešenje je pod 5.

milicaradenkovic's picture

Ako je reakcija endotermna onda povecanjem temperature dolazi do pomeranja reakcije u desno i resenje je pod 5. Greska je u resenju pod 2 jer samo povecanje pritiska ne utice na ravnotezu jedino amo se menja i zapremina zajedno sa pritiskom.

Acetofenon's picture

Hvala