Mehanizam rada pufera

Acetofenon's picture

Kada se ubaci NaOH u amonijačni pufer(NH3, NH4Cl), on će da reaguje sa NH4+ gradeći NH4OH. Da li to znači da će Na+ da reaguje sa Cl- da nagradi neutralnu so? 

milicaradenkovic's picture

Da.

Acetofenon's picture

To onda znači da će u tom puferu da ostane više amonijaka nego NH4Cl, te će puferu da se umanji kapacitet. Jel tako?

milicaradenkovic's picture

Da.

Acetofenon's picture

Hvala.