Disocijacija

Millen's picture

U kom nizu se nalaze ona jedinjenja koja disosuju u vodenom rastvoru?

  1. NaH NH3 CHJ3 HBr
  2. CH4 CaCl2 Na2SO4 NaOH
  3. H2SO4 AgNO3 LiOH CCl4
  4. CO AgNO3 KOH HNO3
  5. HCN CaCl2 HCl NaHS

Sta je disocijacija,kako da znam koja jedinjenja disosuju a koja ne, kako da odredim koji je elektrolit jak,a koji slab?

Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je odgovor pod 5. Slab elektrolit je onaj koji delimicno disosuje na jone a jak elektrolit je onaj koji potpuno disosuje na jone. Disosuju neorganska jedinjena a organska jedinjenja ne disosuju.