Smesa aluminijuma i silicijuma

đoleđole's picture

Pozz, ako može pomoć oko jednog zadatka, mučim se neko vreme....

Ako se na 10g smese silicijuma i aluminijuma deluje rastvorom HCl izdvaja se 4 dm3 gasa pri n.u. Odredite sastav mese u masenim procentima.

Rešenje je 67,9% Si i 32,1% Al

milicaradenkovic's picture

Sa HCl nece reagovati Si a reagovace Al.

2Al+6HCl--------------->2AlCl3+3H2

n(H2)=V(H2)/Vm=4/22.4=0.178 mol

n(Al)=2*n(H2)/3=2*0.178/3=0.119 mol

m(Al)=(Al)*Mr=27*0.119=3.2 g

m(smese)=m(Al)+m(Si)

10=3.2+m(Si)

m(Si)=10-3.2=6.8 g

w(Al)=m(Al)/m(smese)=3.2/10=0.32=32 %

w(Si)=m(Si)/m(smese)=6.8/10=0.68=68 %

 

Marija 96's picture

Ne reaguje sa kiselinama na sobnoj temperaturi  (izuzetak smeša HF i HNO3). 

2Al+ 6HCl---> 2AlCl3+3H2

n(H2)=4dm3/22,4dm3/mol =0,1785mol

n(H2):n(Al)=3:2

3*n(Al)=2*n(H2)

n(Al)=2/3n(H2)

n(Al)=0,119mol

m(Al)=0,119mol*27g/mol =3,213g

w(Al)=3,213g/10g =0,3213 *100%=32,13%

W(Si)=100%-32,13%=67,87%

 

 

Marija 96's picture

Ne viđeh odgovor gore :o 

đoleđole's picture

Au... kako sam to smetnuo sa uma ... o.O

Hvala!