maseni udio

anaaaa's picture

Koliki je maseni udio kiseonika u rastvoru koji se sastoji od 49g sulfatne kiseline i 200g vode? (R=84,2%)

Marija 96's picture

n(H2O)=200/18=11,11mol

n(H2O)=n(O)

n(H2SO4)=49/98=0,5

n(O);n(sulfatna kis)=4:1

n(O)=4*0,5mol=2mol

nu(O)=2mol+11,11mol =13,11mol

w=11,11mol/13,11mol=0,84*100=84%

Lena99's picture

Izracunaj maseni udio H2SO4 u procentima u rastvoru  sumporne kiseline koncentacije 12,46 mol/dmi gustine 1,655 g/dm3 ?

Marija 96's picture

ro=m/V ; c=n/V ; W=ms/mr

n=m/M

m=mr*w

n=mr*w/M

c=mr*w/M/V

c=mr*w/M*V

c=ro *w/M

cM=ro*w

w=cM/ro

w=12,46mol/dm3 *98g/mol/1,665g/cm3

jer je ro od H2SO4 1,665g/cm3 a ne dm3

pa kad se pretvori u dm3,dobije se 1665g/dm3

w=1221,08/1665 =0,7333*100%=73,3%