Reaktivnost

nixahemicar's picture

Kako mogu da znam koji je metal reaktivniji?Ja znam da su akalni metali reaktivniji od zemnoalkalnih metala ali ne znam kad recimo imam 2 alkalna ili 2 zemnoalkalna metala recimo:ko je reaktivniji natrijum ili litijum,ili,ko je reaktivniji kalcijum ili magnezijum?

Alastor's picture

Prema energiji jonizacije. Energija jonizacije je energija koja je potrebna da bi se udaljio elektron iz najvišeg energetskog nivoa. Što je energija jonizacije manja, to je metal reaktivniji.

Najmanju energiju jonizacije imaju elementi Ia grupe, a uopšteno malu energiju jonizacije imaju metali.

Evo dela koji tebe zanima: Energija jonizacije u grupi opada, a u periodi raste

Tako da će Na biti reaktivniji od Li, jer se nalazi niže u PSE