HALOGENALKANI

asterix's picture

Kada reakcijom halogenalkana s hidroksidima nastaju alkoholi, a kada alkeni - o čemu to ovisi?

milicaradenkovic's picture

Ako imas supstituciju nukleofilnu SN2 nastaje alkohol a ako imas eliminaciju E2 nastaje alken zavisi koji je tip reakcije u pitanju.