molalnost

hemija5's picture

Koliko je grama natrijum karbonata i vode potrebno za pripremanje 100g rastvora molalnosti 1 mol/kg?

resenje: 9,58g Na2CO3 i 90,42g  vode

Suncica's picture

b=n/m(H2O)
m(H2O)=mR-m(Na2CO3)=mR-n*106g/mol
1mol/kg=n/0.1kg - 0.106kg/mol*n
0.1mol-0.106n=n

0.1mol=n+0.106n
0.1mol=1.106n
n=0.090416mol
m(Na2CO3)=0.090416mol*106g/mol=9.584g
m(H2O)=100g-9.584g=90.416g

Alastor's picture

Drugi način je preko mase rastvora (kad sam već uradio)

http://i.imgur.com/ylbWZpN.jpg

 

hemija5's picture

hvala,ne razumem u drugom nacinu kako se nadje da je Na2CO3 106g? ako moze postupak

i ne razumem zasto je 1 mol u masa rastvora, da li je to neko pravilo ili se gleda da je koeficijent ispred 1 pa zato 1 mol u toliko g?

Alastor's picture

Pa, lepo sam napisao da jedan mol Na2CO3 ima masu od 106 grama (to je relativna molekulska masa, a ona se dobija sabiranje realtivnih atomskih masa):

                                             Na2CO3 = 2*23 + 12 + 3*16

Što se tiče jednog mola Na2CO3 u 1106 g rastvora, to je logika. Molalna koncentracija predstavlja broj molova u 1000 g rastvarača. U zadatku je dato da imamo 1 mol Na2COu 1000 g vode. Ako to posmatramo kao rastvor, moramo sabrati masu rastvarača (ovde vode) i rastvorene supstance (ovde natrijum-karbonata) i tako dobijamo masu rastvora od 1106 g.

Nadam se da sam uspeo da objasnim :)