Neutralizacija sumporne kiseline

MiaHemija's picture
MiaHemija's picture

Koliko grama cistog natrijum-hidroksida treba dodati u 80g rastvora sulfatne kisjeline s masenim udjelom kisjeline W= 0.098 da bi se kisjelina potpuno neutralisala?

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2SO4-------------->Na2SO4+2H2O

w=ms/mr

ms=w*r=0.098*80=7.84 g H2SO4

n=ms/Mr=7.84/98=0.08 mol H2SO4

n(NaOH):n(H2SO4)=2:1

n(NaOH)=2*n(H2SO4)/1=0.08*2/1=0.16 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.16*40=6.4 g

Dijana's picture

1. Kолико мола негашеног креча  је настало у реакцији оксидације 12 g калцијума?

2. Koliko grama gvožđe(III)-oksidaje nastalo oksidacijom 2,4 g gvožđa?

3. Koliko mola gašenog kreča je nastalo u reakciji 10 g kalcijuma sa dovoljnom količinom vode?

milicaradenkovic's picture

Jedan azdatak jedna tema

1. 2Ca+O2----------------->2CaO

n(Ca)=m/Mr=12/40=0.3 mol

n(CaO):n(Ca)=2:2

n(CaO)=2*n(Ca)/2=2*0.3/2=0.3 mol

2. 4Fe+3O2---------------->2Fe2O3

n(Fe)=m/Mr=2.4/56=0.0429 mol

n(Fe2O3):n(Fe)=2:4

n(Fe2O3)=2*n(Fe)/4=2*0.0429/4=0.02145 mol

m(Fe2O3)=n(Fe2O3)*Mr=0.02145*160=3.432 g

3. Ca+2H2O--------------->Ca(OH)2+H2

n(Ca)=m/Mr=10/40=0.25 mol

n(Ca(OH)2):n(Ca)=1:1

n(Ca(OH)2)=n(Ca)=0.25 mol