Hemijska ravnoteza

Mika Oficijalni Profil's picture

Smesa koja sadrzi 50% (zapreminskih) ugljen-monoksida i 50% (zapreminskih) vodene pare, propustena je preko gvozdenog katalizatora na 1400 K. Konstanta ravnoteze reakcije: CO+H2O <-----> CO2+H2 je 0,5. Izracunajte sastav smese (u zapreminskim procentima) po uspostavljanju ravnoteze. 

milicaradenkovic's picture

Imas li resenje zadatka?

Mika Oficijalni Profil's picture

20,7% CO2. 29,3% CO. 20,7% H. 29,3% H2O

Mika Oficijalni Profil's picture

H2*

Winkler's picture

CO+H2O <-----> CO2+H2

Prema jednacini se vidi da ce u stanju ravnoteze u sistemu biti prisutno 50-x % (odnosno 0.5-x ako ovo prevedemo u zapreminski udeo) CO (x jer vidimo da samo jedan mol CO reaguje. Da je upitanju bilo 2CO + ... onda bismo pisali 50-2x its.) i 50-x% vodene pare dok ce prema jednacini nastati x molova CO2 i H2.

Keq.= [Vudeo CO2 * Vudeo H2]/[VudeoCO*VudeoH2O] tj.

0.5 = (x*x)/(0.5-x)*(0.5-x)] (zagrada u imeniocu nije potrebna ali je stavljenja cisto da oznaci da se ova dva broja mnoze).

Kada se resi kvadratna jednacina dobije se da u ravnoteznoj smesi ima 30% v/v CO, 30% v/v H2O, i po 20% v/v CO2 i H2 sto je skoro pa isto kao i resenje koje ste naveli. Minorna razlika potice od zaokruzivanja brojeva!

Pozdrav