toplotne reakcije

hemija5's picture

Izracunati koliko se toplote oslobadja pri sagorevanju 34g tecnog etanola C2H5OH. Uzmite u obzir da je nastala voda u tecnom stanju. Resenje 1011.1kJ

hemija5's picture

moze li neko da uradi?

milicaradenkovic's picture

C2H5OH(l)+3O2(g)------------------>2CO2(g)+3H2O(l)

dH(CO2(g))= -393.5 kJ/mol

dH(H2O(l))= -285.8 kJ/mol

dH(O2(g))=0 kJ/mol

dH(C2H5OH(l))= -277.8 kJ/mol

dH=2*dH(CO2(g))+3*dH(H2O(l))-3*dH(O2(g))-dH(C2H5OH(l))

dH=2*(-393.5)+3*(-285.8)-3*0-(-277.8)

dH= -1366.6 kJ/mol

n(C2H5OH)=m/Mr=34/46=0.74 mol

Q=dH*n(C2H5OH)

Q= -1366.6*0.74= -1011.284 kJ