supstitucija broma na ugljovodonike

tanja1's picture

Pitanje iz ugljovodonika, konkretno reakcija supstitucije broma sa ugljovodonicima

kako da dodjem do podatka kolliko je atoma broma supstitucijom uvedeno u molekulu toluena ako imam poznate podatke da je procenat broma 46,78% i ako je atomska masa za brom 80 ?