Felingov reagens

Hemicar5's picture

kako da pisem reakciju izmedju glukoze i felingovog rastvora? Neko pise tako da nastaje glukonska kiselina, a neko tako da nastane natrijum-glukonat

milicaradenkovic's picture

Ja znam da nastaje kiselina

RCHO+2Cu2+ + 4OH- ------------------>RCOOH+Cu2O+2H2O

Stefoo's picture

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 + NaOH = C6H11O7Na + Cu2O + 3H2O