Alkoholi

Acetofenon's picture

Šta sve spada u gasovite alkohole? 

Winkler's picture

Gasoviti alkoholi ne postoje sve dok ih ne zagrejes do tacke kljucanja :)

Alkoholi nisu u gasovitom agregatnom stanju na standardnim uslovima zbog jakih vodonicnih veza koje postoje izmedju njihovih molekula.Naravno, nizi alkoholi (sa manjim brojem C atoma) su isparljivi ali su tecni dok visi alkoholi nisu lako isparljivi i u cvrstom (broj ugljenika veci od 10) su agregatnom stanju. 

maja popovic's picture

Treba mi pomoc oko ovoga zadatka molim vas da mi pomognete!!Ne mogu da ga razumem,a hitno mi je potreban,a on glasi ovako:"U kom molskom odnosu se nalazi sircetna kiselina i na natrijum-acetat u acetatnom puferu ciji je pH=5,a konstanta kiseline je 2*10(na minus 5)?

BILA BIH VEOMA ZAHVALNA KAD BI MI POMOGLI

Poruka moderatora:

1.Pravilnikom foruma nije dozvoljeno postavljati zadatak u okviru teme koju je postavio vneki drugi korisnik !!!

2. Zabranjena je upotreba velikih slova na forumu !!!

Lock