Svojstva

qwerty's picture

Da li alotropske modifikacije imaju istu el. konfiguraciju kao i elementi? Npr. da li je ista konfiguracija grafita i ugljenika? Ili ozona i kiseonika?

Winkler's picture

Imaju potpuno istu konfiguraciju jer se radi o istom elementu samo je broj atoma (u sucaju molekulskog kiseonika i ozona) ili struktura kristalne resetke (tj. nacin vezivanja i prostorni raspored atoma) razlicit.