Hemijska ravnoteza

Mika Oficijalni Profil's picture

Za reakciju CO(g)+Cl2(g) = COCl2(g) konstanta ravnoteze iznosi 20. Koliki je odnos brzina direktne i povratne reakcije po uspostavljanju ravnoteze? v1/v2=?

Winkler's picture

Odnos je 1.

U trenutku uspostavljanja hemijske ravnteze brzine direktne i povratne reakcije su jednake. Zato se ta ravnoteza naziva dinamicka a ne staticka jer je broj molekula koji se u stanju ravnoteze stvori sintezom iz rektanata jednak broju molekula koji se razlozi na rekatante u jedinici vremena, tako da je suma jednaka 0.

Do uspostavljanja stanja ravnoteze, brzina direktne reakcije opada eksponencijalno (jer se trose reaktanti) dok povratne raste (jer se stvara proizvod rekacije).

Pozdrav.

asterix's picture

Kako potvrditi hem. jednačinama da rastvor MgSO4 reaguje kiselo?

Winkler's picture

Rastvor MgSO4 ne reaguje kiselo ! Reaguje neutralno jer je to so jake baze i jake kiseline i ne hidrolizuje vec samo disosuje u vodenoj sredini.

Uzgred, molim te da postujes pravilo foruma. Jedna tema - jedan zadatak. Nije dozvoljeno ''kaciti'' svoj zadatak na temu koju je otvorio drugi korisnik.

Pozdrav.

asterix's picture

joj izvinjavam se , shvatio sam odmah da nisam otovrio novu temu i pokušao izbrisati no nisam mogao.

Meni u rešenju piše da je to kisela so zbog ove reakcije: Mg2+ + 2H2O--> Mg(OH)2 + 2H+