Dokazivanje karaktera

nb97's picture

Kako dokazati pomocu DVE NEMOGUCE jednacine a) bazni karakter CaO b) amfoterni karakter Al2O3 ?

Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

Ne razumem pitanje da li ti treba da dokazes bazni karakter CaO i amfoterni karakter Al2O3 preko te dve nemoguce jednacine ili preko bilo koje jednacine i koje su to dve nemoguce jednacine?

nb97's picture

Dokazemo bazni karakter CaO preko bilo koje dve nemoguce jednacine i amfotermni karatker Al2O3 preko bilo koje dve jednacine, samo je bitno da su nemoguce. Zadaci su odvojeni.

nb97's picture

Da li moze jedna od dve za bazni karakter CaO da bude CaO + NaOH ---> x

a jedna od dve za Al2O3 da bude Al2O3 + H2O ---> x ???

Nemam ideju za druge dve

milicaradenkovic's picture

Moze

CaO+2NaOH------------>x

CaO je bazni oksid koji potice od Ca(OH)2 jake baze i samim tim sto je NaOH baza nece reagovati sa njom.

Al2O3+H2O------------>x

Aluminijum (III) oksid se nece rastvoriti u vodi zato sto je Al2O3 mali molekul a voda nije toliko jaka da raskine jonske veze u molekulu a amfoteran je zato sto i voda moze da se ponasa kao kiselina i kao baza pa zato ne reaguje sa njom.