Hidroliza soli

Srdjan95's picture

Izracunati konstantu hidrolize,pH vrednost rastvora i koncentraciju acetatnih jona u rastvoru natrijum-acetata koncentracije 0,01 mol/dm3

Resenje:

Kh=5,56 x 10-10,pH=8,37,[OAc-]=1 x 10-2 mol/dm3

Hitno

milicaradenkovic's picture

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

Ka=(CH3COO-)*(H+)/(CH3COOH)

CH3COO- + H2O------------->CH3COOH+OH-

Kb=(CH3COOH)*(OH-)/(CH3COO-)

(CH3COO-)=(CH3COOH)*(OH-)/Kb

Ka=(CH3COOH)*(OH-)*(H+)/(CH3COOH)*Kb

Ka=(OH-)*(H+)/Kb

Ka=Kw/Kb

Kh=Kb=Kw/Ka

Kh=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.56*10(-10)

CH3COONa---------------->CH3COO- + Na+

(CH3COO-)=(CH3COONa)=0.01 mol/l=1*10(-2) mol/l

(CH3COOH)=(OH-)=x

5.56*10(-10)=x2/0.01

x=(koren(5.56*10(-12)))=2.358*10(-6) mol/l

(OH-)=2.358*10(-6) mol/l

pOH= -log(OH-)=5.63 pa je pH=14-pOH=14-5.63=8.37

Acetofenon's picture

Zašto je Kh=Kb?

milicaradenkovic's picture

Jer je u pitanju konstanta hidrolize ciji je izraz Kh=Kw/Ka a to je isto sto i Kb.

Acetofenon's picture

To jeste, ali logički gledano, zašto je konstanta hidrolize isto što i konstanta disocijacije baze?