Brzina hemijske reakcije

Marijax's picture

Kako se mijenjaju brzine direktne i indirektne reakcije:

CO2 + H2 <---> CO + H2O

ako se pritisak gasne smješe poveća 10 puta?

 

Znam kako se ovo računa, ali mi nije jasno kako promjena pritiska može uticati na brzinu ove hemijske reakcije, kada je broj molekula sa obje strane strelice isti.

milicaradenkovic's picture

Pritisak utice tako sto se povecanjem pritiska smanjuje zapremina smese i povecava brzina hemijske reakcije.