Destilacija vodenom parom

asterix's picture

ne mogu rješiti ovaj zadatak: uzorak organskog jedinjenja destiliran je vodenom parom 96 stepeni C. dobieni kondenzat sastojao se od 42.1 grama  vode i 69.7 g spoja. Pri 96 stepeni C tlak para organskog jedinjenja je 15.93 kPa, a vode 85.45 kPa. Kolika je molarna masa jedinjenja.(R: 160 g/mol) 

milicaradenkovic's picture

Ja sam to ovako izracunala

Iz prvog dela dobijes zapreminu koja je jednaka i za vodu i za organsko jedinjenje.

p1*V=n1*R*T

V=(42.1/18)*8.314*369.15/85.45*1000

V=0.084 m3

p2*V=n2*R*T

n2=p2*V/R*T

n2=15.93*1000*0.084/8.314*369.15

n2=0.436 mol

Mr(organskog jedinjenja)=m/n2

M(organskog jedinjenja)=69.7/0.436=159.86 g/mol