Oksidacija i redukcija

neurotransmiter's picture

U kojoj od navedenih reakcija je sulfitna kiselina oksidaciono sredstvo?

1. H2SO3+H2O2=H2SO4+H2O

2. H2SO3+2KMnO4+2KOH=2K2MnO4+H2SO4+H2O

3. 2H2S+H2SO3=3S+3H2O

4. H2SO3+I2+H2O=H2SO4+2HI

5. 3H2SO3+2KMnO4+H2O=MnO2+3H2SO4+2KOH

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 3.

neurotransmiter's picture

Ako nije problem objašnjenje

milicaradenkovic's picture

Oksidaciono sredstvo je ono sredstvo gde se oksidacioni broj u reakciji smanjuje. Ovde S iz kiseline ide iz 4+ do 0 i zato je sulfitna kiselina u ovoj reakciji oksidaciono sredstvo.

neurotransmiter's picture

Hvala puno.