disocijacija

iva0711's picture

Koje od sledećih jedinjenja disocijacijom daje najveći broj jona po molekuli: a. H3PO3, b. Al2(SO4)3, c. Cu(NH3)4(OH)2, d. HClO3, e. Na2S?

Molim ako može objašnjenje.

Acetofenon's picture

a. H3PO3= 2H+ + PHObroj molova jona=3

b. Al2(SO4)3, = 2Al3+ + 3SO42- broj molova jona=5

c. Cu(NH3)4(OH)2, = Cu(NH3)42+ + 2OH- broj molova jona=3

d. HClO3, = H+ + ClO3 broj molova jona=2

e. Na2S = 2Na+ S2- broj molova jona=3

Broj molova koji daju disocijacijom dobiješ formulom: N=n*6*1023

Očito je inače da ovde aluminijum-sulfat daje najviše jona rastvoru kad disosuje. Pozz :)