empirijska formula

Mika Oficijalni Profil's picture

Izračunati empirijsku formulu organskog jedinjenja koje sadrži C,H i O, a sagorevanjem 4,33mg ovoga uzorka dobiveno je 10,35mg CO2 i 3,4mg vode. 

 

milicaradenkovic's picture

CxHyOz+O2----------------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=10.35*10(-3)/44=0.000235 mol

n(H2O)=m/Mr=3.4*10(-3)/18=0.000188 mol

n(C)=n(CO2)=0.000235 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.000188=0.000376 mol

Da bi dosla do broja atoma kiseonika dobijas

m(C)=n(C)*Mr=12*0.000235=0.00282 g=2.82 mg

m(H)=n(H)*Mr=0.000376*1=0.000376 g=0.376 mg

m(O)=m(uzorka)-m(C)-m(H)=4.33-2.82-0.376=1.134 mg

n(O)=m(O)/Mr=1.134*10(-3)/16=0.00007087 mol

n(C):n(H):n(O)=0.000235:0.000376:0.00007087/:0.00007087

n(C):n(H):n(O)=3.3:5.3:1/*3

n(C):n(H):n(O)=10:16:3 i formula je C10H16O3