Rastvori

Gimnazijalac1's picture

Izracunati koncentraciju rastvora koji je dobijen mesanjem 200cm3 rastvora HCL koncentracije 0.5 mol/dm3, 30cm3 rastvora HCL koncentracije 1.5mol/dm3 i 200cm3 vode. Zapremina dobijenog rastvora je jednaka zbiru zapremina rastvora koji je mesaju. Resenje(0.22mol/dm3)

nikolavel's picture

Da ne treba mozda u prvom rastvoru da bude 20cm3 umesto 200cm3 jer sam jedino tako uspeo da dobijem dato resenje?

Evo kako sam uradio zadatak.

Dato je:

V1=20cm3=0.02dm3

c1=0.5mol/dm3

V2=30cm3=0.03dm3

c2=1.5mol/dm3

V3=200cm3=0.2dm3

Prvo izracunas broj molova HCl u prvom i drugom rastvoru.

n1=c1*V1=0.5*0.02=0.01mol

n2=c2*V2=1.5*0.03=0.045mol

Nakon toga izracunas ukupan broj molova i ukupnu zapreminu.

nu=n1+n2=0.01+0.045=0.055mol

Vu=V1+V2+V3=0.02+0.03+0.2=0.25dm3

I na kraju mozes da izracunas koncentraciju dobijenog rastvora.

cu=nu/Vu=0.055/0.25=0.22mol/dm3

Pozdrav!