Empirijska formula

Mika Oficijalni Profil's picture

Jedinjenje sadrži vodonik, maseni udio 6,33%; ugljenik, maseni udio 15,19%; kiseonik, maseni udio 60,76% i još jedan element čiji je broj atoma u molekulu jednak broju atoma ugljenika. Napisati empirijsku formulu tog jedinjenja.

milicaradenkovic's picture

Mr(jedinjenja)=Cx+Hy+Oz+Xn

Xn=Cx

w(H)=6.33% sto znaci da ima 6.33 g u 100 g rastvora

w(C)=15.19% m(C)=15.19 g

w(O)=60.76% m(O)=60.76 g

w(X)=100-w(H)-w(C)-w(O)

w(X)=100-6.33-60.76-15.19=17.72 % m(X)=17.72 g

n(H)=m(H)/Mr=6.33/1=6.33 mol

n(C)=m(C)/Mr=15.19/12=1.266 mol

n(O)=m(O)/Mr=60.76/16=3.7975 mol

n(C):n(H):n(O)=1.266:6.33:3.7975/:1.266

n(C):n(H):n(O)=1:5:3

posto je broj atoma X jednak broju atoma C onda je

n(X)=n(C)

m(X)/Ar(X)=1.266

17.72/X=1.266

X=17.72/12.66=14 g/mol i to je N pa je formula CNH5O3

 

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala