Konstanta ravnoteze

Mika Oficijalni Profil's picture

Konstanta ravnoteže reakcije:
CH3COOH + C2H5OH -------> CH3COOC2H5 + H2O 
je 4. U kom molskom odnosu treba uzeti polazne komponente da bi se 80% sirćetne kiseline esterifikovalo? 

 

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?