stehiometrija

ja02's picture

Koliko molova azotne kiseline se dobija kada u reakcijama sinteze učestvuju 1 mol azota i dovoljne količine kiseonika i vode?

milicaradenkovic's picture

2N2+5O2+2H2O--------------------->4HNO3

n(HNO3)=4*n(N2)/2=4*1/2=2 mol

ja02's picture

:)