Neutralizacija

milenab's picture

Koja zapremina rastvora HCl koncentracije 0,12mol/l je potrebno za neutralizaciju 0,2g supstance u kojoj je maseni udio CaO 70%?

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 41.67 cm3?