‚Rastvori

Mika Oficijalni Profil's picture

Bakar(II)-oksid mase 20g, obradjen je ekvivalentnom kolicinom vrelog 25% rastvora sumporne kiseline. Dobijeni rastvor je ohladjen na 0 stepeni. Izracunati koliko je iskristalisalo bakar(II)sulfata pentahidrata iz tog rastvora ako 1000g zasicenog rastvora na 0 stepeni sadrzi 148 CuSO4.

milicaradenkovic's picture

Imas reakciju

CuO+H2SO4------------>CuSO4+H2O

80 g/mol+98 g/mol=160 g/mol+18 g/mol

20 g+24.5 g=40 g+4.5 g da bi leva strana bila jednaka desnoj

imas m(CuSO4)=40 g

m(H2O)=m(H2O iz kiseline)+m(H2O iz reakcije)

m(H2O iz kiseline)=98-24.5=73.5 g

m(H2O iz reakcije)=4.5 g

m(H2O)=73.5+4.5=78 g

m(rastvora)=m(H2O)+m(CuSO4)=40+78=118 g

posto ti treba masa kristalohidrata dobijas

(40-x):(118-9/16*x-x)=148:1000 ovaj deo 9/16*x je 5*18/160*x=90/160*x=9/16*x jer je formula kristalohidrata CuSO4*5H2O

kada se izracuna x dobija se x=29.31 g CuSO4 

n(CuSO4)=m(CuSO4)/Mr=29.31/160=0.1832 mol

n(CuSO4*5H2O)=n(CuSO4)=0.1832 mol

m(CuSO4*5H2O)=n(CuSO4*5H2O)*Mr=0.1832*250=45.8 g