Konstanta ravnoteze

Mika Oficijalni Profil's picture

Jodovodonik nije jako stabilna supstanca. Čist gas je bezbojan, ali pri laboratorijskom dobijanju često ima ljubičastu boju od slobodnog joda. Zapravo, jodovodonik se razlaže na jod i vodonik.  Na 300 stepeni sve tri supstance su u gasovitom stanju. Konstanta ravnoteže iznosi 0,0190 na toj temperaturi. Koliko % prvobitno prisutnog jodovodonika se razloži na toj temperaturi u sudu zapremine 10dm3?

Pop.'s picture

ne znam da li je ovo ok resenje, al' aj da probam:

2HI = H2 + I2

K = [H2] * [I2] / [HI]2  kako su konc H2 i I2 identicne

K = [H2]2 / [HI]2

0.19 = [H2]2 / [HI]2 tj.

koren(0,19) = [H2] / [HI]

0.4359 = [H2] / [HI]

tj. ako konc pretvorimo u br. molova

0.4359 = (n(H2)/V) / (n(HI)/V)) i sada skratimo V (jer imamo sud iste zapremine, samo nam ostaje)

0.4359 = n(H2) / n(HI)   I jedn.

Takodje imamo:

pV = nRT

n= pV / RT = 101 325 * 10*10-3 / 8,314 * 573,15 = 0.2126 mol i ovo nam je br molova HI koji smo imali pre nego sto je doslo do razlaganja.

Kako vidimo iz jednacine da od pocetnog br. molove HI, nama ostaju 2 mol HI, 1 mol H2 i 1 mol I2, kazemo

pocetna n(HI) = 2n(HI) + n(H2) + n(I2) i ponovo konstatujemo ono sa pocetka, da su nam br. molove H2 i I2 isti

poc. n(HI) = 2n(HI) + 2 n(H2) tj. zamenumo vrednost

0.2126 = 2 (n(HI) + n(H2))

0.1063 = n(HI) + n(H2) II jedn.

sada samo izrazimo n(H2) iz I jed. i zamenimo u II jedn.

0.1063 = n(HI) + 0.4359n(HI)

0.1063 = 1.4359 n(HI)

n(HI) = 0.074  tj. toliko mol nam ostaje u ravnotezi, to znaci da nam se 0.2126 - 0.074 = 0.1386 mol prvobitno razlozilo, tj u % = (0.1385/0.2126)*100 = 65.19 %