vodeni rastvor srebro nitrata

amnak0504's picture

koliko je procentan vodeni rastvor srebro nitrata koji ima molalitet od 0,5 mol/kg?

Pop.'s picture

0.5 mol AgNo3 imas u 1000 kg rastvora, molove pretvoris u g i iz toga izracunas mas%

Mika Oficijalni Profil's picture

Zadatak je prost.

Molalitet predstavlja kolicinu rastvorene supstance u 1kg rastvaraca. Ako je molalitet 0,5mol/kg to znaci da se u 1kg vode nalazi 0,5mol AgNO3. 
m(AgNO3)=0,5mol*170g/mol=85g
I jos sada nadjemo masu rastvora, a to je 1085g.
w=m(AgNO3)/m(rastvora)
w=85g/1085g=0,078=7,8%