Atomski broj

Mika Oficijalni Profil's picture

Neki element A gradi dvoatomski molekul A2 koji ima 1,60 puta vise elektrona od stabilnog monoatomskog jona tog elementa. Koji je atomski broj tog elementa?