reakcija magnezijuma i nitrogena

ne znam kako da se zovem's picture

Reakcijom magnezijuma i nitrogena nastaje magnezijev nitrid napisi jednačinu reakcije,odredi volumen nitrogena pri STP i izracunaj broj atoma magnezijuma potrebnih za nastajanje 100 g magnezijevog nitrida                                       Reakciju sam napisala... 3Mg + N2 ----> Mg3N2   ali ne znam kako dalje .....

plavka994's picture

Ako ti šta može pomoci, broja atoma magnezijuma ćeš izručati tako što ćeš prvo izračunati broj molova od Mg3N2 i uporedit ih sa brojem molova od Mg, to je 1:3 i nakon toga ćeš dobiti molove od magnezijuma, za dalje računanje potrebno je samo da uvrstiš u formulu N(Mg)=n(Mg)xNA
NA=6,022*1023 
A volumen ne znam :D

ne znam kako da se zovem's picture

Hvala puno <3

Može li neko pomoći oko volumena :)

ne znam kako da se zovem's picture

Može li pomoć oko zadatka ikoo??