Spektar zracenja

qwerty's picture

Poredati oblasti spektra po rastucoj talasnoj tuzini : 

1. mikro - talasi

2. radio talas, 3 UV, 4. IR, 5.X-zraci, 6 - vidljivo zracenje.

u resenju mi stoji da redosled treba da bude 5-2-6-4-1-3, ali prema kojoj god skali da radim, uvek mi ispade 5-3-6-4-1-2, tj. vrednosti 2 i 3 permutirane (radio talasi i UV). 

Zanima me da li je neka greska u resenju, ili ja nesto je kapiram.

buduci_student's picture

U pravu si.

Greska je u knjizi!

Pozdrav