maseni udeo

Acetofenon's picture

koliko treba da se odmeri rastvora natrijum-karbonata (m1) ciji je maseni udeo w1=30% i rastvora natrijum-karbonata (m2) ciji je maseni udeo w2=10% da bi se dobilo 800g rastvora natrijum karbonata ciji je maseni udeo w3=15% ?

Već je rešen na forumu, ali nisam razumeo postupak. Jel može neko?