oksido-redukcija

i4789's picture

Odrediti koeficijente :

FeS2 + O2 -----------> Fe2O3 + SO2

dinoo's picture

4FeS2 + 11O2 -----------------> 2Fe2O3 + 8SO2

 

 

 

Pozdrav

i4789's picture

 

i4789's picture

Hvala. Mozes li da napises kako si dosao do tih koeficijenata?

dinoo's picture

Ovaj primjer sam napamet uradio, jer nije kompleksan, ali kada su u pitanju ove redoks reakcije, potrebno je prvo napisati iznad svakog atoma elementa oksidacioni broj i vidiš koji se oks. broj poveco koji smanjio, odnosmo odrediš šta se oksidovalo, a šta redukovalo, btw pri oksidaciji oks. broj se povećava, a pri redukciji se smanjuje, i možeš ispod napisati te reakcije oks i redukcije, onda vidis koliko se elektrona otpustilo, a koliko primilo, i za ta dva broja nadjes najmanji zajednicki sadržalac i podjelis ih, te dobijene brojeve upisujes u koeficijente molekula hem. spojeva...

Mogu ti i jedan primjer ako je nejasno....

i4789's picture

2Fe(+2) ---(-2)----> Fe2(+3)

S2(-1) ---(-10)---> 2S(+4)

2O(0) -----(+4)--> O2(-2)

Napisala sam ovako ali ne ispada dobro

i4789's picture

* O2(0)

i4789's picture

 

dinoo's picture

Nisu ti u redu reakcije ;

npr ako je kisik prešao iz stanja nula (0) u stanje -2 znači oksidacioni broj se smanjio, tj kisik se redukovao, pa to znaci da je kisik primio 2 elektrona, a ne 4 kako si ti napisala i tako za svaki elemenat...

i4789's picture

Fe(+2) ---(-1)---> Fe(+3)

S(-1) ---(-5)---> S(+4)

O2(0) ---(+2)---> O2(-2)

ni ovako ne ispada dobro. uospte mi nije jasno kako da uradim ovo

Hemicar_u_pokusaju's picture

Greska ti je u sumporu, vodonik sulfid disosuje u dva stupnja, tako da je oksidacioni broj -2.

S(-2)--+6e- --> S(+4)

 

i4789's picture

Onda je Fe(+4)? Nasla sam ovakvo resenje:

Fe(+2) --(-1)--> Fe(+3)   x4

S2(-1) --(-10)--> 2S(+4)  x4

O2(0) --(+4)--> O2(-2)   x11

nadam se da je ovako tacno