Ravnoteza

petar7's picture

Dat je ravnotezni sistem:

4HCl + O2<-----> 2H2O + Cl2   delta H = -112.89 kJ/ mol

Koncentracija Cl2 ce se povecati ako:

1. smanjimo pritisak gasne smese

2. povecamo pritisak

3. povisimo temperaturu smese

4. smanjimo koncentraciju HCl

Moze li neko da proveri ovaj moj postupak i da dopuni ako nesto treba?

Prvo, posto je delta H u minusu onda na gornjoj strelici pisemo egzotermna reakcija a na donjoj endotermna.

U prvom slucaju kada je rekacija EGZOTERMNA onda se : 

1. Temperatura smanjuje

2. Pritisak povecava

3. koncentracije HCl i O2 rastu

U drugom slucaju ako je reakcija endotermna onda se :

1. Temperatura povecava

2. Pritisak smanjuje

3. e sad da li je za koncentracije Cl2 i H2O obrnuto nego kod HCl i O2, odnosno da li se konc. Cl2 i H2O smanjuju?

Sta ovde treba jos da znam da bih znao sta se desava ako se konc. Cl2 poveca?

Hvala unapred.

 

 

Acetofenon's picture

Ako se vrši endotermna reakcija, opada koncentracija hlora i vode i raste koncentracija proizvoda te reakcije.

Uslovi u kojima će se povećati koncentracija hlora su ovde npr. povećanje pritiska(pri čemu ravnoteža ide u smeru manjeg broja molova gasa) i smanjenje temperature(jer je reakcija nastanka hlora i vode egzotermna). Samo ti je bitno da znaš LeŠateljeev princip; kada se u ravnotežnom sistemu promeni koncentracija, pritisak, zapremina suda ili temperatura, ravnoteža će se usmeriti u smeru otpora toj promeni, tako da se pri povećanju koncentracije hlora ravnoteža pomera u smeru nastanka HCl i kiseonika. Nadam se da je jasno. :)