PH vrednost gasenog kreca

Hemicar_u_pokusaju's picture

0,28g negasenog kreca je rastvoreno u 99,72g vode. Tom prilikom voda se ponasala kao reaktant jer stupa u hemijsku reakciju sa negasenim krecom. Kao proizvod hemijske reakcije nastaje gaseni krec. Ako pretpostavimo da je gustina nastalog rastvora jednaka 1g/ml izracunati pH vrednost rastvora nakon zavrsene hemijske reakcije.

 

1) 13. 2) 1,30. 3) 12,70  4) 10. 5) 1

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 13 pod 1?

Hemicar_u_pokusaju's picture

Ne znam, nema datih tacnih resenja u zbirci

Hemicar_u_pokusaju's picture

Je l mozes da napises kako si uradila?

milicaradenkovic's picture

CaO+H2O---------------->Ca(OH)2

V=m(vode)/ro=99.72/1=99.72 ml

n(CaO)=m(CaO)/Mr=0.28/56=0.005 mol

n(Ca(OH)2)=n(CaO)=0.005 mol

Ca(OH)2----------------->Ca2+ + 2OH-

n(OH-)=2*n(Ca(OH)2)=2*0.005=0.01 mol

c(OH-)=n(OH-)/V=0.01/99.72*10(-3)=0.1 mol/l

(H+)=Kw/c(OH-)=1*10(-14)/0.1=1*10(-13) mol/l

pH= -logc(H)= -log(1*10(-13))=13

 

Hemicar_u_pokusaju's picture

Hvala :-)