Tačka mržnjenja

Mardži's picture

Koliko je potrebno grama vodenog rastvora uree koncentracije 1.2 mol/kg da bi se napravilo 250g rastvora koji će mrznuti na -0,0186? Kk=1.86

1) 0.01 2)0.15 3)2.23 4)0.6 5)1.2

Hemicar_u_pokusaju's picture

∆Tm=0.0186

Kk=1.86

b1= 0.0186/1.86=0.01mol/kg -> n=0.25•0.01=2.5•10na-3 mol

b2=2.5•10na-3/1,2=2.08g H2O

Onda preko m=n•M izracunas masu uree koristeci ovo n sto sam gore dobila i dobijes da je masa uree 0.15g. Onda to saberes sa masom vode i to je m=2,32g uree