Baze i kiseline

Ana.'s picture

Možete li mi napisati dobijanje jednokiselih, dvokiselih i trokiselih baza, jednobaznih, dvobaznih i trobaznih kiselina?

Acetofenon's picture

Na2O + H2O ⇒ 2NaOH

CaO + H2O ⇒ Ca(OH)2

Al2O3 + 3H2O ⇒ 2Al(OH)3

N2O+ H2O ⇒ 2HNO2

CO2 + H2O ⇒ H2CO3

B2O3 + 3H2O ⇒ 2H3BO3

Evo su ti primeri; svaki za po jednu vrstu. Nadam se da je jasno, pitaj ako nije. Pozz