Heterociklicna

steff's picture

Ako bi neko znao da uradi, bio bih mu zahvalan.. Hvala unapred

U uzorku susenog lista duvana mase 27g nalazi se nikotin koji bi  oksidacijom dao 615 mg niokotinske kiseline. Izracunati procenat nikotina u posmatranom uzorku industrijskog duvana.

Acetofenon's picture

162g nikotina : 123g n.k. = xg nikotina : 0.615g n.k.

xg = 0.81g nikotina

w(nikotina)=0.81g/27g=0.03*100%=3% Pitaj ako nije jasno. Pozz :)

steff's picture

Jasno mi je sada, nisam umeo da postavim zadatak.. Hvala puno, pozdrav :)

dinoo's picture

Možda može reakcija ovako...

5C10H14N2 + 4MnO4- + 17H+ ---> 5C6H5NO2 + 5C4H8O + 5NH4+ + 2Mn2+ + H2O

5n(C10H14N2) = 5n( C6H5NO2)

5m(C10H14N2)/M(C10H14N2) = 5m (C6H5NO2)/M(C6H5NO2)

5m(C10H14N2) = 5m ( C6H5NO2) * M(C10H14N2)/M(C6H5NO2)

5m(C10H14N2) = 4,16g /:5

m(C10H14N2)= 0,831 g ili 831 mg

w(C10H14N2)= 0,831g / 27 g = 0,0308 *100% = 3,08%

 

Pozdrav

dinoo's picture

Nisam vidio da je zadatak urađen.. xd