relativna molekulska masa gasa

alchemist's picture

Kolika je relativna molekulska masa nekog gasa ako 0,982dm3 tog gasa, na temperaturi 100°C i pritisku 98,63 kPa, ima masu 1g ? 

Acetofenon's picture

1g : 0.982L = xg : 22.4L

xg=22.81g pozz :)

Acetofenon's picture

Prepravka:

osmotski pritisak se ovde koristi

C=pi/R*T

C=0.03mol/L

n=C*V=0.03mol

M=m/n=32.01g/mol Oni uzimaju cele decimale u obzir, tako da bi rezultat tu uz zaokruživanje bio 33.