Bazičnost

asterix's picture

zašto amidi ne reaguju bazično već neutralno? 

Alastor's picture

Knjiga iz hemije za treći razred srednje medicinske škole:

"Kod amida kiselina bazni karakter -NH2 grupe je u velikoj meri smanjen prisustvom acil-grupe kod koje parcijalno pozitivan ugljenik privlači elektrone tako da amidi kiselina ne grade stabilne soli sa kiselinama."

 

E, sad pošto je kod amida N uvek vezan za acil-grupu, to bi valjda bio odgovor.